İdare : Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Sözleşme Tarihi : 16.06.2017
İş Bitim Tarihi : 09.02.2019
Sözleşme Tutarı : 124.161.500,00TL
İşin Cinsi : Yol Üstyapı ve Altyapı Yapım İşi
Projenin Durumu : Geçici Kabulü Yapıldı